Το Γενικό Νοσοκομείο Sarawak υποστηρίζει το SEGi College Sarawak με εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις – SEGi University & Colleges

9
Το Γενικό Νοσοκομείο Sarawak υποστηρίζει το SEGi College Sarawak με εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις – SEGi University & Colleges

Οι φοιτητές του SEGi College που λαμβάνουν το πρόγραμμα Diploma in Medical Laboratory Technology μελετούν θέματα σε επτά γενικούς τομείς: Αιματολογία, Τράπεζα αίματος, Ιατρική Παρασιτολογία, Ιατρική Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Κυτταρολογία και Ιστοπαθολογία.

Οι εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις είναι κρίσιμες για το πρόγραμμα Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) του SEGi College. Οι μαθητές μας χρειάζονται κλινικά δείγματα αίματος για να πραγματοποιήσουν τις περισσότερες από αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Ολόκληρο το άρθρο στο https://colleges.segi.edu.my/sarawak/sarawak-general-hospital-supports-segi-college-sarawak-with-lab-diagnostic-tests/

Schreibe einen Kommentar